ReadyPlanet.com
หมึกแสตมป์อุตสาหกรรม อาหาร, ยา

หมึกแสตมป์ อาหาร, ยา

หมึกแสตมป์ อาหาร, ยา เป็น หมึกแสตมป์ อุตสาหกรรม ที่ผ่านการรับรองจากกลุ่มประชาคมยุโรป (EU) อนุญาตให้ใช้กับอาหาร (เนื้อสัตว์) หรือบรรจุภัณฑ์อาหารได้หมึกแสตมป์ อาหาร, ยา ไม่มีส่วนผสมสารโลหะหนัก เนื้อ หมึกแสตมป์ มีทั้งชนิด Dye และ Pigment ให้เลือกเพื่เหมาะกับงานที่ต้องการใช้ หมึกแสตมป์

 


 


หมึกแสตมป์ Meat Stamping Ink EUหมึกแสตมป์เนื้อสัตว์, Meat Stamping Ink EUarticle

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมึกแสตมป์ 8480 FP/Pหมึกแสตมป์ 8480 FP/Particle

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมึกแสตมป์ Cheese Stamping Ink EUหมึกแสตมป์ชีส, Cheese Stamping Ink EUarticle
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หมึกแสตมป์ R 9 FP/STหมึกแสตมป์ R 9 FP/STarticle
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หมึกแสตมป์ 8100 FPหมึกแสตมป์ 8100 FParticle
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า 1/1
1
[Go to top]