ReadyPlanet.com
หมึกแสตมป์อุตสาหกรรม กัดกรด


หมึกกัดกรด

หมึกแสตมป์ หมึกพิมพ์กัดกรด สำหรับงานโลหะทุกชนิด ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ งานศิลป ที่ต้องการความคงทน  คีแมคมีให้เลือกหลายเบอร์นอกจากรายการที่แสดง


 หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรดหมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Steel Etching Fluid 4726

หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Steel Eteching Fluid 4726

หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Steel Eteching Fluid 4726 เป็น หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด อุตสาหกรรม
สำหรับงานชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กหล่อ ชิ้นส่วนเครื่องมือที่เป็นเหล็กคาร์บอน หรือชิ้นส่วนเครื่องยนต์, เครื่องจักร,
ที่ไม่ใช่สแตนเลส หรือเหล็กกล้า (High Alloy Steel) 
หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Steel Eteching Fluid 4726 จะทำปฎิกิริยากลายเป็นสีดำในทันที หมึกแสตมป์ 
ลงบนชิ้นงานโดยซึมติดแน่นเข้าเนื้อไม่สามารถลบออกได้
 
หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Bronze Oxide 4727หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Bronze Oxide 4727
หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Bronze Oxide 4727 

หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Bronze Oxide 4727 เป็น หมึกแสตมป์ น้ำยากัดกรด สำหรับใช้ในงานชิ้นส่วนศิลปะหัตถกรรม เพื่อตกแต่งผิวของ ทองเหลือง ทองแดง เหล็ก ให้มีความเป็นวัตถุศิลปะ (Antique)

อย่างไรก็ตาม หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Bronze Oxide 4727จะกัดผิวชิ้นงานโดยตรงทำให้งานคงทนถาวรตลอดไป
หมึกแสตมป์/หมึกกัดกรด Bronze Oxide 4727 ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้กับชิ้นงานที่เป็นเหล็กกล้า (High Alloy Steel)
น้ำยาสารเป็นกลาง Neutralon น้ำยาสารเป็นกลาง Neutralon article

น้ำยาสารเป็นกลาง Neutralon

น้ำยาสารเป็นกลาง Neutralon เป็นน้ำยาที่ทำให้ หมึกกัดกรด เกิดความเป็นกลาง
หยุดการทำปฎิกิริยาของ หมึกกัดกรด
หน้า 1/1
1
[Go to top]