ReadyPlanet.com
หมึกแสตมป์อุตสาหกรรม สำนักงาน
 หมึกแสตมป์สำนักงาน

หมึกแสตมป์ สำนักงาน 
 
หมึกแสตมป์ สำนักงานเป็น หมึกแสตมป์ งานเอกสารต่างๆ ชนิดเชื้อน้ำมัน เชื้อน้ำอเชื้อสารละลาย เหมาะกับงานเอกสารสำคัญแต่ละประเภท มีให้เลือกหลายแบบ  

 


หมึกแสตมป์ Constanta Pหมึกแสตมป์ Constanta Particle
หมึกแสตมป์ Constanta P

หมึกแสตมป์ Constanta P ชนิดพิเศษพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อแสตมป์ งานเอกสารสำคัญ อาทิ สัญญาด้านกฎหมาย เช็ค ประกาศนียบัตร ตราสารสำคัญต่างๆ ฯลฯ

หมึกแสตมป์ 4340 Pหมึกแสตมป์ 4340 Particle

หมึกแสตมป์ 4340 P

หมึกแสตมป์ 4340 P ให้สีสว่างใสสะท้อนแสงเมื่อประทับบนวัสดุซับหมึกต่างๆ อาทิ กระดาษ กล่องลูกฟูก กระดาษทิชชู แผ่นเซลโลกรีต และ ฯลฯ แม้ในที่มืดก็สามารถที่จะมองเห็น หมึกแสตมป์ นี้

 

หมึกแสตมป์ 4040หมึกแสตมป์ 4040article
หมึกแสตมป์ 4040
 
หมึกแสตมป์ 4040 ได้รับการรับรองโดยธนาคารเพื่อประทับบนเอกสารการเงินต่างๆ โดยเฉพาะก่อนเข้าเครื่องบันทึกข้อมูล 
หมึกแสตมป์ 4040 ไม่มีผลต่อการอ่านของเครื่องบันทึกข้อมูล แต่ชัดเจนบนเครื่องถ่ายเอกสาร หรือไมโครฟิมล์
หมึกแสตมป์ 4040 ซึมซับรวดเร็วขอบอักษรประทับคมชัดสวยงาม
หมึกแสตมป์4010หมึกแสตมป์ 4010
หมึกแสตมป์ 4010
 
หมึกแสตมป์ 4010 เป็น หมึกแสตมป์ เชื้อน้ำ(Water base) พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ แป้นประทับหมึกหรือเครื่องประทับหมึกในตัว อาธิ Trodat, Colop ฯลฯ ส่วนผสมของน้ำหมึกประทับ ไม่ทำให้ หมึกประทับเหนียวเลอะติดข้อความ ที่แป้นประทับตัวหรือเครื่องประทับและไม่ทำให้ตรายางสึกกร่อน ทนต่อแสงไม่ซีดจาง เหมาะสำหรับวัสดุสิ่งพิมพ์ซับหมึกทุกชนิด
หมึกแสตมป์ 6051Pหมึกแสตมป์ 6051Particle
หมึกแสตมป์ 6051 P
 
หมึกแสตมป์ 60551 P เป็น หมึกแสตมป์ เชื้อน้ำมันพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องประทับตัวโลหะที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง มีสารผสมหล่อลื่นในเนื้อ หมึกแสตมป์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และจับเกาะของเนื้อหมึกในส่วนเฟืองเกียร์ของเครื่องประทับ หมึกแสตมป์ 6051 P ประหยัด สีหมึกเข้ม ไม่ซีดจาง ทนต่อแสง เหมาะกับวัสดุสิ่งพิมพ์ซับหมึกทุกชนิด ที่ทำงานในสภาพความชื้นสูง
 
หน้า 1/1
1
[Go to top]