ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
bulletหมึกแสตมป์ไร้สี
bulletหมึกกัดกรด
bulletหมึกแสตมป์อาหาร,ยา
bulletหมึกแสตมป์พลาสติก,ยาง
bulletหมึกแสตมป์โลหะ
bulletหมึกแสตมป์อเนกประสงค์
bulletหมึกแสตมป์ผ้าและหนัง
bulletหมึกแสตมป์สำนักงาน
dot
dot
bulletอักษรยาง Locktype
bulletตัวอักษรโลหะ
bulletแผ่นยางยึดตัวอักษร
bulletลูกหมึกพลาสติก
bulletลูกหมึกสักหลาด
bulletแป้นประทับหมึก
bulletเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต
dot

dot


ติดตาม youtube kimacthailand
Facebook Fan page


ชุดพิมพ์วันที่ผลิตSMEs 1
ชุดพิมพ์วันที่ผลิต SMEs 1icon

ราคา 1,112  บาท

สำหรับพิมพ์วัสดุซับหมึก เช่น กระดาษ,ไม้,กล่องลูกฟูก

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชุดพิมพ์วันที่ผลิตSMEs 2
ชุดพิมพ์วันที่ผลิต SMEs 2icon

ราคา 1,727 บาท

สำหรับพิมพ์วัสดุไม่ซับหมึก เช่น พลาสติก,กระดาษมัน,อลูมีเนียม,โลหะ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชุดพิมพ์วันที่ผลิตSMEs 3
ชุดพิมพ์วันที่ผลิต SMEs 3icon

 ราคา 3,007 บาท

(หมึกพิมพ์วัสดุไม่ซับหมึก) พลาสติก,กระดาษมัน,อลูมีเนียม,โลหะ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชุดพิมพ์วันที่ผลิตSMEs 4,เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต
ชุดพิมพ์วันที่ผลิต SMEs 4icon

ราคา 4,107 บาท

(หมึกพิมพ์วัสดุไม่ซับหมึก) พลาสติก,กระดาษมัน,อลูมีเนียม,โลหะ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชุดพิมพ์วันที่ผลิตSMEs 5
ชุดพิมพ์วันที่ผลิต SMEs 5icon

ราคา 4,107 บาท

(หมึกพิมพ์วัสดุไม่ซับหมึก) พลาสติก,กระดาษมัน,อลูมีเนียม,โลหะ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet 798icon

ราคา 23,900 บาท

ชนิดปากกาช่วยพิมพ์ วันที่ผลิต, เวลา , Lot การผลิต พกพาสะดวก

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต อิงค์เจ็ท  EZjet 790
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet 792icon

ราคา 55,900 บาท

พิมพ์ลงบนพื้นผิวและรูปแบบของชิ้นงานได้หลากหลายด้วยระบบ อิงค์เจ็ท

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet 970
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet 970icon

ราคา 75,500 บาท

พิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ เวลา จำนวนผลิต ภาษาที่ 2 โลโก้ บาร์โค้ด

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet 940icon

ราคา 75,500 บาท

พิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ เวลา ภาษาที่2 โลโก้ บาร์โค้ด

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตEZjet IIicon

ราคา 57,700 บาท

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตอิงค์เจ็ทEZjet II ทำงานบนพื้นฐานระบบ Thermal Inkjet Printer ของ HPพิมพ์งานได้เร็วถึง 304 ม./นาที

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตEZjet G4icon

ราคา 65,000 บาท

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZjet G4 (พิมพ์กระดาษ) ทำงานบนพื้นฐานระบบ Thermal Inkjet Printer

รายละเอียดเพิ่มเติม
labeling machine,เครื่องติดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,เครื่องปิดฉลาก,เครื่องติดฉลากสินค้า,เครื่องติดฉลาก สินค้า, เครื่อง ติด สติ๊กเกอร์,เครื่อง ติด ฉลาก,เครื่อง ติด สติ๊กเกอร์ ขวด,เครื่อง ติด ฉลาก ขวด,เครื่อง ติด สติ๊กเกอร์ ขนาด เล็ก,เครื่องติดสติ๊กเก
เครื่องติดสติกเกอร์EZlabel LM1Bicon

ราคา 72,000 บาท

เป็นเครื่องปิดฉลากกึ่งอัตโนมัติเหมาะกับอุตสาหกรรม SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายแต่จำนวนไม่มากในแต่ละผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องลอกสติกเกอร์ EZlabe LD1
เครื่องลอกสติกเกอร์EZlabe LD1icon

ราคา 21,000 บาท

เป็นเครื่องลอกสติ้กเกอร์ ที่ถูกออกแบบเพื่องาน ลอกสติกเกอร์ขนาดเล็ก ลดขั้นตอน ลดเวลา การทำงาน กำหนดช่วงลอกสติกเกอร์ได้ง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องลอกสติกเกอร์
เครื่องลอกสติกเกอร์EZlabeLD2icon

ราคา 48,000 บาท

เป็นเครื่องลอกสติ้กเกอร์ ที่ถูกออกแบบเพื่องาน ลอกสติกเกอร์ทุกขนาด ลดขั้นตอน ลดเวลาการทำงานกำหนดช่วงลอกสติกเกอร์ได้ง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZmark
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZmarkicon

 ราคา ติดต่อพนักงาน

พิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ หมายเลขผลิต ประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย เช่น พิมพ์วันที่ผลิต บนขวด, ถุงมือยาง, ฝากระป๋อง, กล่อง, ม้วน ฟิล์ม,กระดาษ

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZprint
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZprinticon

 ราคา 31,000 บาท

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZprint สำหรับงานพิมพ์ม้วน ฟอยล์,ฟิล์ม,พลาสติก,กระดาษที่เดินต่อเนื่อง อาทิ แผงยาเม็ด แกนกระดาษหรือแผ่นวัสดุในไลน์แบบต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZroll
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZrollicon

ราคา ติดต่อพนักงาน

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต แบบกลิ้งบนกล่อง ถุง กระสอบ หรือชิ้นงานที่ต้องการ ใช้ ตัวอักษรยางLocktype ในการพิมพ์ ใช้ลูกหมึกสักหลาดพิมพ์ วัสดุซับหมึก เช่น กล่องกระดาษ, แผ่นวัสดุต่างๆ และพิมพ์ วัสดุไม่ซับหมึก เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต EZpackicon

ราคา ติดต่อพนักงาน

EZpack เป็น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ข้อความ บน กล่อง กระสอบ ถุง แผ่น วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ในตำแหน่งด้านข้าง ด้านบน กำหนดตำแหน่งพิมพ์ได้ โครงสร้างไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการดูแลรักษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชุดพิมพ์วันที่ผลิตตัวอักษรยาง,อักษรยางribtype,อักษรยางm-lock,อักษรยาง Locktype, ตัวเลขยาง, ตัวอักษรยางขาหนีบ, ตรายางประทับ,
อักษรยางKIMAC LOCKTYPEicon

ราคา ติดต่อพนักงาน

อักษรยางชนิดขาหนีบยึด ตัวยาง เรียบคม มีทั้งชนิดธรรมดาและทนกรด ทนน้ำมัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวเลขทองเหลือง, ตัวอักษรทองเหลือง,ตัวเลขเหล็ก, ตัวอักษรเหล็ก, ตัวอักษรโลหะ,ตัวเลขโลหะเหล็ก
ตัวเลขทองเหลืองicon

 ราคา ติดต่อพนักงาน

เหมาะกับ เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิงค์,เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์และเครื่องพิมพ์แบบกดรอย

รายละเอียดเพิ่มเติม
เทปหมึกฟอยล์ร้อน,Hot Stamping Foil,เทปฟอยล์ร้อน, ม้วนหมึกฟอยล์ร้อน, เทปฟอยล์ร้อน, ม้วนหมึกเทปฟอยล์ร้อน
เทปหมึกฟอยล์ร้อนicon

 ราคา ติดต่อพนักงาน

สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น EZcode 700 และ รุ่นอื่นๆ มีหลายสี หลายขนาด ให้เลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกหมึกฮ็อตอิงค์, ลูกหมึกร้อน, หมึกฮ็อตอิงค์, ลูกหมึกร้อนฮ็อตอิงค์
ลูกหมึกฮอตอิ้งค์icon

ราคา ติดต่อพนักงาน

ลูกหมึกฮอตอิ้งค์ เหมาะกับ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ฮ็อตอิงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม
หมึกแสตมป์โลหะ
หมึกแสตมป์โลหะicon

ราคา ติดต่อพนักงาน

เหมาะกับวัสดุไม่ซับหมึกพื้นสีอ่อน (ไม่ทึบแสง) ทั่วไป ,โลหะเคลือบหรือไม่เคลือบสี

รายละเอียดเพิ่มเติม
หมึกแสตมป์ พลาสติก ยาง,เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต,หมึกพิมพ์วันที่,หมึกอุตสาหรรม,หมึกพิมพ์วันที่ราคาถูก,หมึกราคาถูก
หมึกแสตมป์ พลาสติก ยางicon

 ราคา ติดต่อพนักงาน

เหมาะกับพลาสติกและยางทุกประเภท มีทั้งความหนืดน้อยและมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
หมึกแสตมป์ อาหาร,เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต,หมึกพิมพ์วันที่,หมึกอุตสาหรรม,หมึกพิมพ์วันที่ราคาถูก,หมึกราคาถูก
หมึกแสตมป์ อาหารและยาicon

 ราคา ติดต่อพนักงาน

ใช้กับอาหาร(เนื้อสัตว์)หรือบรรจุภัณฑ์อาหารได้ ไม่มีส่วนผสมสารโลหะหนัก

รายละเอียดเพิ่มเติม
หมึกแสตมป์ ไร้สี,หมึกไร้สี,หมึกล่องหน,เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต,หมึกพิมพ์วันที่,หมึกอุตสาหรรม,หมึกพิมพ์วันที่ราคาถูก,หมึกราคาถูก
หมึกแสตมป์ไร้สีicon

ราคา ติดต่อพนักงาน

สำหรับงานเอกสารสำคัญ ชิ้นงาน กันปลอม มีหลายสี จะเรืองแสงเมื่อส่องด้วยแสงยูวี

รายละเอียดเพิ่มเติม
หมึกแสตมป์กัดกรด,เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต,หมึกพิมพ์วันที่,หมึกอุตสาหรรม,หมึกพิมพ์วันที่ราคาถูก,หมึกราคาถูก
หมึกกัดกรดicon

 ราคา ติดต่อพนักงาน

สำหรับงานโลหะทุกชนิด ชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ งานศิลป ที่ต้องการความคงทน

รายละเอียดเพิ่มเติม
หมึกแสตมป์สำนักงาน,หมึกใช้ในสำนักงาน,หมึกปั๊มสำนักงาน,เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต,หมึกพิมพ์วันที่,หมึกอุตสาหรรม,หมึกพิมพ์วันที่ราคาถูก,หมึกราคาถูก
หมึกแสตมป์สำนักงานicon

 ราคา ติดต่อพนักงาน

เป็นหมึกแสตมป์งานเอกสารต่างๆ ชนิดเชื้อน้ำมัน เหมาะกับงานเอกสารสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หมึกแสตมป์ ผ้าและหนัง,หมึกแสตมป์ ผ้าและหนัง ราคาถูก,เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต,หมึกพิมพ์วันที่,หมึกอุตสาหรรม,หมึกพิมพ์วันที่ราคาถูก,หมึกราคาถูก
หมึกแสตมป์ผ้าและหนังicon

ราคา ติดต่อพนักงาน

เหมาะสำหรับธุรกิจที่พิมพ์บนผ้าและหนัง มีหลายแบบให้เลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม
หมึกแสตมป์ เอนกประสงค์,หมึกพิมพ์ราคาถูก,เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต,หมึกพิมพ์วันที่,หมึกอุตสาหรรม,หมึกพิมพ์วันที่ราคาถูก,หมึกราคาถูก
หมึกแสตมป์เอนกประสงค์icon

 ราคา ติดต่อพนักงาน

เหมาะกับวัสดุทึบแสงและไม่ทึบแสง (สีอ่อน) ทุกชนิด เช่น โลหะ พลาสติก ยาง

รายละเอียดเพิ่มเติม